Voor ouders

"Ik begrijp nu beter hoe het puberbrein werkt en ik heb tools in handen gekregen om goed in contact te blijven met mijn puber"

meer testimonials »

Training en coaching voor ouders

Wil jij ook graag het contact met je kind verbeteren? Zoek je ernaar hoe je je kind beter kunt bereiken en begeleiden?

Als ouder valt het niet altijd mee om je aan te passen aan de verschillende fases die horen bij het opgroeien van je kind. Vaak loop je voor je gevoel achter de feiten aan en raak je vertwijfeld over hoe je je kind het beste kan benaderen.

Spanningen binnen het gezin kunnen dan het gevolg zijn en ook kan er een emotionele afstand ontstaan tussen jou en je kind die voor geen van de partijen wenselijk is. Soms zijn er ook tussen ouders meningsverschillen over de opvoeding die wrijving kunnen geven en de harmonie binnen het gezin verstoren.

Heeft jouw kind gedragsproblemen en daarom een andere benadering nodig dan andere kinderen?

Een extra verzwaring van je rol als ouder is wanneer je ook een kind hebt met special needs.

Niet alleen het gedrag van je kind is anders, je hebt ook vaak te maken met allerlei instanties die betrokken zijn bij je kind waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ook de dynamiek in het gezin wordt beïnvloed want de opvoeding van de andere kinderen kan door het zorgvragende kind onder druk komen te staan.

De coachingsgesprekken zijn er op gericht is om meer balans te krijgen als ouder en binnen het gezin, waarbij voor elk kind voldoende ruimte is om veilig op te groeien. Advies bij het kiezen van de juiste hulp of ondersteuning voor de langere termijn kan een onderdeel zijn van de coaching.

Trainingen voor ouders:

Gemeentes, welzijnsorganisaties en scholen kunnen een training aanvragen voor groepen ouders. Ook kunnen ouders gezamenlijk een aanvraag doen.

Omgaan met pubers


ontwikkeld door Stichting Preventie op maat.
Uitgevoerd in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden.
6 bijeenkomsten van 2 uur.

 

Geweldloze communicatie tussen ouder en kind


Ontwikkeld en uitgevoerd in opdracht van MDT gemeente Vijfheerenlanden
Op basis van de theorie van Marshall Rosenberg
Op welke manier blijf je in contact met je kind?
3 bijeenkomsten van 2 uur.

Burn-out verschijnselen bij kinderen en jongeren


Ontwikkeld in opdracht van Samen Doen, gemeente Vijfheerenlanden.
3 bijeenkomsten van 2,5 uur.

 

Balans in je gezin


Regie terugnemen: De ouder van een zorgvragend kind als ervaringsdeksundige.
Op aanvraag

Testimonial

De cursus ‘Omgaan met pubers’ was voor mij een fijne cursus om te volgen als moeder, maar ook als leerkracht. Hierdoor begrijp ik nu beter hoe het puberbrein werkt en heb ik tools in handen gekregen om goed in contact te blijven met mijn puber. Aan bod kwamen o.a. actief luisteren, gespreksvaardigheden, samen afspraken maken, grenzen stellen. Naast het cursusaanbod was er voldoende ruimte om persoonlijke situaties met elkaar te bespreken. Door deze cursus voel ik me nu minder onzeker en handelingsverlegen bij het begeleiden van mijn puber.

Deelnemende ouder, tevens leerkracht speciaal onderwijs