Wie ben ik?

Even voorstellen: Ik ben Dianne Nicolai, oprichter van de praktijk Assita Training en Coaching, gevestigd te Geldermalsen.

Zoals ik mensen coach bij het vinden van hun eigen unieke weg, zo heb ik zelf ook een andere weg afgelegd dan gebruikelijk. Als cultureel antropoloog ben ik jarenlang werkzaam geweest bij het begeleiden van vluchtelingen en inburgeraars. Vanuit een empathische houding ontwikkelde ik mij tot een maatschappelijk werker voor mensen met verschillende hulpvragen. Het begeleidingswerk breidde zich uit toen ik in 2008 als zelfstandige ging werken als begeleider van mensen met een persoonsgebonden budget. Ik werkte veel met jongeren die een (licht) verstandelijke beperking (LVB) hadden en/of bepaalde gedragsproblematiek. Alhoewel ik dus geen opleiding in de zorg heb gevolgd en ook geen gediplomeerd maatschappelijk werker ben leidde mijn kennis en ervaring met de doelgroep jongeren met LVB ertoe dat de gemeente Leerdam mij en mijn collega vroegen om coaching voor deze groep jongeren op te zetten die praktisch gericht was en geen hulpverlening betrof. Zo ontstond OOK Coaching in 2015, een unieke manier van coachen waarbij kwetsbare jongeren die vastlopen weer hun eigen spoor terugvinden. Als coach sta ik altijd naast de jongere en staat zijn of haar hulpvraag centraal.

Deze vorm van coaching heeft zich inmiddels uitgestrekt tot de hele gemeente Vijfheerenlanden en vertaalt zich nu ook naar trainingen persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap voor jongeren.

Sinds 2020 ben ik werkzaam als trainer en coach bij het jongeren talentprogramma MDT BAAS in de gemeente Vijfheerenlanden. Ik vind het erg leuk om jonge mensen te inspireren bij de keuzes die zij willen maken voor de toekomst.

Daarnaast geef ik trainingen opvoedingsondersteuning voor ouders die een specifieke hulpvraag hebben of graag willen leren hoe zij beter kunnen communiceren met hun kinderen.

De laatste jaren ontdekte ik als trainer en coach steeds vaker hoe persoonlijke groei ook ingezet kan worden om een verslaving te overwinnen. Een verslaving kun je beschouwen als een coping mechanism, een verkeerde manier waarop iemand zichzelf probeert te helpen. Het verslavende middel dient om emotionele pijn of ongemak te verzachten maar maakt de situatie erger waardoor meer pijn en ongemak ontstaat.

Doordat ik zelf ook diverse trainingen voor persoonlijke ontwikkeling heb gevolgd weet ik uit ervaring hoe fijn het kan zijn om binnen een groep een groeiproces door te maken. De groep geeft inspiratie, veiligheid en support en ook na afloop blijft het gevoel van samen ervaringen te hebben gedeeld voelbaar.

Na een training of coachingstraject geeft het mij elke keer weer een enorme voldoening als het diegene lukt om de verslaving te doorbreken.

Voor al mijn werk geldt dat ik de inspiratie haal uit het open en eerlijke contact dat ik heb met mensen en de voldoening die ik voel als iemand de moed heeft om een positieve stap te zetten naar een mooie toekomst.